Wat is biodiversiteit?
Het woord betekent: verscheidenheid/afwisseling in leven.
Het is de variatie van alle soorten  planten, dieren (en mensen) in samenhang met elkaar in een bepaald leefgebied. (ecosysteem).

Waarom is vergroting van biodiversiteit van belang?
De wereld kan niet zonder biodiversiteit.
Hoe meer diversiteit in het landschap, des te groter het aantal soorten dat er voorkomt.

Dit is niet alleen van belang voor dieren en planten, maar ook voor de mens. Biodiversiteit betekent voor de mens voedsel, bouwmateriaal, brandstof (hout) en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen en niet te vergeten zuurstof.

Productie hiervan kan alleen als o.a.:
*  er voldoende organische stoffen zijn
*  er bodemleven van dieren en schimmels is om het land vruchtbaar te houden
*  er schoon water is
*  er voldoende insecten zijn die zorgen voor bestuiving van bloemen zodat er vruchten ontstaan.

Kortom:
diversiteit van dieren en planten om dit hele systeem in stand te houden.

Voedsel en andere nuttige producten verbouwen en de biodiversiteit vergroten. Kan dat samen?
Ja, door natuurinclusieve landbouw. Eén van de mogelijkheden zijn voedselbossen. Dit als antwoord op de problematiek van de huidige monocultuursystemen (grootschalige landbouw) die heel bewerkelijk zijn en waar kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, die planten doden, bodem en grondwater vervuilen. Waardoor er geen voedsel en leefgebied is voor allerlei dieren en dus afname van biodiversiteit.

Voedselbossen hebben een grote verscheidenheid aan plantensoorten. Dit trek weer vele dieren aan waardoor de biodiversiteit toeneemt én het produceert steeds meer eten en andere nuttige producten voor de mens hoe ouder het bos wordt.

Monitoring
Houtrak is aangesloten bij het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen van de Green Deal Voedselbossen dat opgezet is in 2019. Periodiek zijn vrijwilligers actief om naast zaken als opbrengst ook de soortenrijkdom te rapporteren.
Zo wordt er bodemonderzoek gedaan (o.a. wormen en strooisellaag), vogeltellingen, vlindertellingen.