Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels, wortels, ed.) voor de mens als voedsel dienen, met aanwezigheid van:

  • een kruinlaag van hoge bomen;
  • minimaal 3 andere vegetatielagen van resp. lage bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en de niche van klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven.

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving.

9 lagen principe
Een voedselbos is een voedselbos als er minimaal een kruinlaag van hoge bomen is en 3 verschillende vegetatielagen zijn. Maar dit kunnen er ook meer zijn. Er zijn 9 vegetatielagen te onderscheiden.

De 9 lagen met enkele voorbeelden zijn:
* Bomen 1e orde: walnoot, beuk, eik
* Bomen 2e orde: fruitbomen, olijfwilg, vijg, krentenboompje, meidoorn
* Struiken: bottelroos, bessenstruiken, pawpaw, erwtenstruik, vlier
* Kruidachtige: vele soorten: rankspinazie, paardebloem, daslook, rucola
* Bodembedekkers: aardbei, campanula, dovenetel, tijm, hondsdraf 
* Wortels: aardpeer, asperge, artisjok
* Klimmers: hop, druif, passiebloem, kiwibes
* Waterplanten:  waterkers, lisdodde, moerasmunt
* Schimmels: eetbare paddestoelen

Voor een uitgebreide lijst kan je eens een kijkje nemen bij:
Plantendatabase:     permacultuurnederland.org/planten.php

Inheem/uitheems
Voedselbossoorten zijn niet alleen inheemse soorten, maar ook uitheems. Maar gezien hun klimaatzone zouden ze, of kunnen ze hier ook groeien. Hier wordt voor gekozen omdat ze grotere en/of  lekkerder voedsel produceren. Voedselproductie staat voorop. Wel moet rekening gehouden worden dat het geen invasieve soorten zijn.

In media was laatst negatieve aandacht voor voedselbossen omdat het exoten zou planten. Veel van de genoemde soorten uit dat onderzoek zijn soorten die nu niet zozeer in onze bossen voorkomen, maar wel heel veel gewoon in stedelijk openbaar groen en parken en tuinen aangeplant worden.